Ga naar content

Home

 

 

 

 

1e Priis winnaar Duurzaamste Micro-Landbouwer 2014 van de Republiek Suriname

Award winner for the most sustainable micro farming in 2014 of the Republic of Suriname


 

 

NIEUWS !!!! Pikin Sranan ontvangt prestigieuze titel: NEWS! Pikin Sranan receives prestigious title:

                               Duurzaamste Micro-Landbouwer 2014!! The most sustainable farmer in 2014

 

Lees hier een interessant artikel over Pikin Sranan (bio-farm) Read an interesting article on Pikin Sranan (organic farm) here.

So furu kulturu e mek wan kulturu.Sranan kulturu un kulturu!
So many cultures blending together and making one culture. The Sranan culture, one culture!

 
Welkom bij  Pikin Sranan bio-farm`Producent van "Bun Sani" 100% bio-producten

Welcome to organic farm Pikin Sranan, producer of Bun Sani (Good Stuff), 100% organic products.

 
                                         
Pikin Sranan bio-farm verkoopt geen medicijnen, maar 100% bio-Natuur producten onder de naam "Bun Sani" 100% bio-producten (Goed Spul)

Organic farm Pikin Sranan does not sell medicine, but 100% natural products under the name of Bun Sani.(Good Stuff)

 
De Pikin Sranan bio-Tour een vorm van transparantie tussen producent en consument.
 
BIO-TOUR INFO 
Minimaal 5 personen. maximaal 40 personen. Van 10.00 tot 12.00 uur
Neem u pen en papier mee om notities te maken.
Wij willen graag kennisdelen zodat ook deze aanpak overgebracht mag worden op ons nageslacht. Zo leren we van mekaar.
Draag altijd makkelijke schoenen en neem een paraplu mee.
Geef op tijd door als u vegetariër bent of iets niet eet. 

Voor mij is een grote uitdaging om aan de Pikin Sranan consumenten  te laten zien dat het anders kan. We eten te veel  verkeerd voedsel.  Hedendaags eten wordt veelal met suiker, veel  zout, smaakstoffen, kleurstoffen, bouillonblokjes en veel onduidelijke benamingen bereid en dat heeft grote weerslag op onze gezondheid

Het doel van de twee uren durende Pikin Sranan bio-tour, in een aangename en ontspannen ambiance,  is de transparantie belichten van de herkomst van ons voedsel.

Wat is organisch? Waarom zoveel pesticiden?

Wat veroorzaken al deze pesticiden?

Wat is GMO(Genetisch gemanipuleerde organismen) ?

De ervaring leert dat er naar aanleiding van bovengenoemde punten spontane discussies bestaan, waarbij kennisuitwisseling plaatsvindt, wat ook de bedoeling van Pikin Sranan is. Veel mensen hebben per slot van rekening ook kennis van kruiden.

Na de discussie volgt een rondleiding , waar u de gewassen, kruiden en diverse groenten ziet die er geteeld worden, zoals zuurzak, marva, moringa, redi katun, tayerblad, bitawiri, etc.

Afsluiting is de lunch

Prijs Biotour incl kleine lunch; SRD 75,- / grote lunch SRD 100,- per persoon

Kinderen beneden 10 jaar 25% korting 

Telnrs ; mob.00597-8546949 / office.00597-368187

Schotelweg no.26 Lelydorp. Rep.Suriname

Email ; pikinsranan@gmail.com

 
 
 
100% "Bun Sani" bio-rijst. Onbespoten hoogland-rijstsoort uit het binnenland van Suriname. Zaad van een oude rijstsoort. We gebruiken deze rijst bij de lunch klaargemaakt met pandanblad en 100% "Bun Sani" bio-Kokosolie.
Bij de grote lunch als Moksi alesi gerecht. De bio-rijst is een eigen product van de Pikin Sranan bio-farm ."Bun Sani" product.
 
Voorbeeld kleine lunch. Bij de grote lunch serveren wij extra gebakken vis en groenten.
Gelegenheid om de "Bun Sani" 100% bio-producten te kopen is er ook.
 
U bent van harte welkom.

Englis version ; 

The Pikin Sranan organic tour is a form of transparency between producer and consumer.

Organic tour info

A minimum of 5 people, maximum 40. from 10.00 till 12.00

Please, come with pen and paper to take notes. That is how we learn from each other. We love to share knowledge so that it can be transferred to our descendants.

Wear comfortable shoes and don’t forget your umbrella.

Let us know in advance whether you are a vegetarian or there is something you don’t eat.

Showing consumers that there is another way is a huge challenge for me. We eat the wrong foods. Nowadays food is often prepared with sugar, a lot of salt, flavorings, colouring agents, bouillon cubes and many other unclear names. This has a high impact on our health.

The objective of this two hour Pikin Sranan organic tour is to analyze the origin of our food.

What is organic? Why so many pesticides?

What do these pesticides cause?

What is GMO (Genetically Modified Organism)?

Experience has shown that spontaneous discussions accompany the above mentioned, creating thus an exchange of knowledge, which is the main objective of Pikin Sranan.

After the discussion there is a tour on the farm, where you can see the crops, herbs and a variety of vegetables, such as marva, Moringa oleifera, redi katun (red cotton), tayerblad (Tahitian spinach), bitawiri (bitter vegetable), soursop, etc.

The tour is concluded with a healthy lunch.

Price: Biotour small lunch SRD 75,-  / large lunch SRD 100,- per person

25% discount for children under 10 year.

Tel.nrs.: Cellular 00597 8546940 / Office:  00597 368187

Address: Schotelweg 26, Lelydorp, Suriname

E-mail: pikinsranan@gmail.com

Copyright © Pikin Sranan | Website realisatie LogX | Grafische vormgeving Eds-Art.com